تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

چه قشنگ عاشق هم شدیم
 و اما چه غریبونه هم رو تو قصه باختیم
ما دوتا که عاشقونه با غمو تلخی
 این جدایی ساخـتیم
من از این جدایی از این فاصله گلایه دارم
هرکی اشک هام رو میـبینه میکنه کنایه بارم
اگه باز چشمام می باره اگه بارونی و خیسن
اگه دسـتام بی اراده همش از تو مینویسن
اگه دل خوشی ندارم اگه گوشه گیر و تنهام
واسه اینکه از تو دورم اگه گریه داره حرفام
اگه چشمام بی اراده به نگاه تو گره خورد
اگه این دل زیر بار این جدایی غصه خورد مرد
ما دوتا سهم مون از هم یه نگاه بی طریق بود
عشق تو ناجی من شد 
توی دریای دو راهی که بی غریق بود