تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دستات به من حسه خوب میده
چشمات به من قصه خوب میگه
صبح تا شب و بیست چهاری
منو تو قفل همیم تو هم قطبه منی
آه بی تو کل دنیا بدن
عمرا خندتو به یه دنیا ندم
خسته نمیشم حتی اگر با تو بزنم تا ته دنیا قدم
کند میشن قدمامون وقتی میای تو بغلم آروم
با تو میشه فقط آسون 
این دنیا تا وصله این نفسامون
زندگیم با تو تغییر کرده 
منه آرومو به چی تبدیل کرد
ببین تا کجا رفتیم که مردت 
واسه تو غرورو تهدید کرد
آخه قلبم همیشه به عشقه تو میتپه
صدات برام موجه آرامشه نیمه ی گمشده ی منی
آخه قلبم همیشه به عشقه تو میتپه
صدات برام موجه آرامشه نیمه ی گمشده ی منی
با اینکه میدونی مهمه غرورم
همیشه سعی کردم پای حرفم بمونم
با اینکه میدونی حرف حرفه من بود
باز همه تلاشم پای دلت رفتن بود
آخه قلبم همیشه به عشقه تو میتپه
با تو خوب میگذره بینمون چفته هم عینه موم
پیدا نمیشه غیر اون
که من علاقه دارم بهش عین اون
از بقیه تا خسته شدم
تو رو دیدم یهو وابسته شدم
یه جوری نگاهت جذبم کرد
انرژی گرفتم خسته نشدم
تو قلبت میخوام گنده شم
بپیچه کل شهر منو تو کل شب
میشنون خنده هامون عشقت دلو کنده آروم
نذار منو تنهاشم
آخه فکرت تو سرم صبح تا شب نذار تنهاشم
آخه قلبم همیشه به عشقه تو میتپه
صدات برام موجه آرامشه نیمه ی گمشـده ی منی
آخه قلبم همیشه به عشقه تو میتپه
صدات برام موجه آرامشه نیمه ی گمشـده ی منی