تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

با خیال هر شبت اشکای من میریزه
بودن تو بوده که میداد بهم انگیزه
بعد رفتن تو چهارفصل دلم پاییزه
حس من برگ درخت پیره و میریزه
کور شم حتی اگه بعد تو عاشق کسی شم
تنده اخلاقم چیکار کنم من آدم نمیشم
مرده و قولش ولی تا کی خب اینجوری نمیشه
خیال رفتنت به جای تو کنارمه
بسه لجبازی نکن کیو به جات بزارم هی
بچگی نکن ببخش هرچی که من شکستمت
بعد تو دیگه نشد به کسی دل ببندم حیف
تو خودت نیستی ولی قلبت رو جا گذاشتی اینجا
خیلی بی قرارم و فکرم بند نمیشه هیچ جا
کاش همون اول میفهمیدم دلت با من نبوده
خیلی دوس دارم بدونم اونکه تو میخوای کی بوده
دیگه رد دادم نمیکشم ببین چه حالی دارم
گفته بودم با من انقد بد نشو بری میبارم
بعد تو هیچکی نتونست حالمو بهتر کنه
کاش یکی باشه بیاد فاصلمونو کم کنه
خیال رفتنت به جای تو کنارمه