تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A

زندگی بی تو نابود میشه
هرچی که ساختیم دود میشه
زندگی برنگردی به خونه
بدتر از هرچی که بود میشه
حرف من حرف تو حرف نمونده
باز منو غم به زانو نشونده
هرچی بوده ولش کن گذشته
کی میدونه که چی سرنوشته
کی میدونه که چی سرنوشته
باور من، شک نداره زندگی پا میگیره دوباره
تکیه کن باز به دریای عشقم
حرف من جای مبهم نداره
با دل من ، زندگی کن
شیشه ی عمر تقدیرو بشکن
حکم تو حکم قلب و دل من
هرچی که تو بگی روی چشمم
مثل تو توی دنیا نمونده آدمی که تموم دلم شه
تو خودت میدونی که میمیرم
حتی یه تار مو از تو کم شه 
هی نکن حرف قبلو بهونه
بین ما هرچی خوبه میمونه
دیگه نزن تو حرف جدایی
چشم به هم میزنی زندگی من و تو تمومه