تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

ساغر مستی من ، همه ی هستی من
مثل یه کبوتر عشقی نشستی دل من ـــــــ 
همه ی بـود و نبود ، بهترین شعر سرود
تــو    عزیزی واسه ی کویر قلبم مثل رود
شب و روزم ساز و سوزم خط به خط غزل غزل
تو رو خوندن با تو موندن دل به دل بغل بغل
تو یه شیوایی عشقی به زلالی نگاه
همسفر با منو دیوونه تا انتهای راه