تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

تا دیر نشده جلوی راهمو بگیر نزار برم ـــــــ 
نزار بـرم , نزار برم
من عاشقتم دسـتامو بگیر نـزار برم , 
نـزار برم , نـزار برم
هر جا بری اسمم روته دیوونه 
خودت هیچی دلت چـطور میتونه
یکی دوتا که نیست خاطراتمون 
یه روز میای سراغم اینو بـدون
منو از دست نده دلمو پس نده
به خدا اگه برم واسه دوتاییمون بده
منو دیوونه نکن بی کسو بی خونه نکن
دنیایی که با تو ساخـتمو دیگه ویرونه نکن
توی قلب من جاته پس بگیر بشین سر جات
میدونی که قلبم جدیه
 آخه مگه شوخی داره باهات
پیشه خودت نمیگی برم دلو چطور جمعش کنم
غمی که تویه دلم آخه چطور کمش کنم
هر جا بری اسمم روته دیوونه 
خودت هیچی دلت چـطور میتونه
یکی دوتا که نیست خاطراتمون 
یه روز میای سراغم اینو بـدون
منو از دست نده دلمو پس نده
به خدا اگه برم واسه دوتاییـمون بده
منو دیوونه نکن بی کسو بی خونه نکن
دنیایی که با تو ساخـتمو دیگه ویرونه نکن