تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

چقد این صورت عزیزه عزیزه برام
من میمیرم تو میخندی یه ریزه برام
من نمیخوام از این حالت با هیچی درام
منو اینجوری ندیده ندیده کسی
تو دقیقا تو همونجا که بایــد میرسی
فرقش این میشه که میکشیم تو دلـواپسی
اگه دستم بهت برسه
دیگه واسم هیشکی مث تو قشنگ نیست
عشق منی دیوونه
چقد این چشمات عسله دیوونم کردن یه سره
کسی از تو قلب تو چی میدونه
ای وای چه چشمایی اسمم رو نوشت جایی
جایی که توی قلـبت همیـشه آرزوم بود ـــــــ 
ای وای دلم خواستش دیوونه شدم
راستش دیـوونه ی آدمی که
  اون شب رو بــه روم    بود
من که آدمش نبودم این عشق دیگه چی بود
چشم بهم زدم دلم باهاش خیلی یکی بود
من دیگه دیـوونم بی تو نمیتونم
دیگه نمیشد بدون چشمای تو سر کرد
من خیلی دوست دارم دیوونه آخه برگرد
من دیگه دیـوونم بی تو نمیتونم
 ای وای چه چشمایی