تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

بگیر دستامو زنده کن رویامو
تو خوب میفهمی‌حال این روزامو
بگو این رویا واقعیت میشه
بریزم‌پای خنده هات دنیامو
تورو دوست دارم خودتم میدونی
تو از رفتارم حسمو میخونی
دل دیوونم با تو آروم میشه
تویی که واسه دل من میمونی
(چه تاثیری میزاره روم چشـمای نازت
با حرفای تازه من عاشق تر میـشم
کنارت حالم خوبه بی تو حالم آشوبه
مثل آتیشم بی تو من خاکستر میشم)۲
میدونی بی انگیزم تو که نیستی مریضم
بهارم شو پاییزم بی تو
بدو خوبه احوالم به تو بسته اس رفـتارم
آخه جز تو ندارم کسی رو