تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

اسیره قلبم، که میره قلبم، واسه تو، واسه تو
می خندی آروم میمیره قلبم واسه تو، واسه تو
واسه تو همه دار و ندارمو میدم
همه شبای بی قرارمو میدم
حتی این قلب بیچارمو میدم من
واسه تو به هر دری که میشده زدم
دلو هرچی که گفتی کوتاه اومدم
باشه اصلا تو خوبه خوبی بدم من
واسه تو، واسه تو، واسه تو، واسه تو
بیمار توام من کنار توام قرار منی بی قرار توام
قلبت دستمه خیلی وابستمه
چی دیگه بخوام خب همین بسمه
تو با من خوشی آخ تو با من خوشی
میمیرم برات تو منو میکشی
بیمار توام من کنار توام قرار منی بی قرار توام
قلبت دستمه خیلی وابستمه
چی دیگه بخوام خب همین بسمه
با تو خوبه حالم خیلی خوش به حالم
همه چیزم حتی خوابمو خیالم
واسه تو، واسه تو، واسه تو، واسه تو
تو شبای تیرم ماه سر به زیرم
یه جوری میخوامت میتـونم بمیرم
واسه تو، واسه تو، واسه تو، واسه تو