تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

گل گلدونم بی تو خزونم چشاتو بستی آروم جونم
من فقط با تو زنده می مونم 
عطر تو بازم بیار به خونم
منو با عطرت ببر به رویا 
وقت دل بسـتن به آرزو ها
دلمو بردی با رنگ چشمات
دلتو با من بزن به دریا ـــــــ 
اگه باز دل بکنی بخوای بری میمیرم
اگه باز بهونه بارون رو داری میبارم
عطر بارون رو به گل خونه چشمات میارم
من که طاقت بریدن و شکستن ندارم
اگه خالی از نگاهم به تنت خونه کنه
درد تو فقط می تونه منو دیوونه کنه
نگو این گلدون خالی باشه تنها یادگاری
نه نمی تونم ببینم ریشه هاتو جا میزاری
گل گلخونه من عشق دیوونه من بی تو تنـهام
نگو از جدا شدن درد تنهایی 
من بی تو کوچ آرزوهام
وقت رگبار بهاره همه جا عطر تو داره 
گل گلخونه من باش
چطوری بگذرم از تو 
وقت دلکندنـه نرو یکی یکدونه من باش
اگه باز دل بکنی بخوای بری میمیرم
اگه باز بهونه بارون رو داری میبارم
عطر بارون رو به گل  خونه چشمات میارم
من که طاقت بریدن و شکستن ندارم
اگه خالی از نگاهم به تنت خونه کنه
درد تو فقط می تونه منو دیوونه کنه
نگو این گلدون خالی باشه تنها یادگاری
نه نمی تونم ببینم ریشه هاتو جا میزاری