تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

اشک رویه گونه هام یه یادگاریه
اشک جزو زندگیمه خیلی عادیه
اشک همدمه چشایه بی قرارمه
اشک مرهمه غمای گنگو مبهمه
اشک یعنی من دلم گرفته از همه
اشک یعنی جایه من تو زندگیت کمه
اشک حرف بی صدایه قلب شکستمه
اشک رنگ عشقه رنگ غربتو غمه
اشک آبرویه عشقه رویـه صورتم
جایه تو یه آینه مونده تویه خلوتم
راه نداره دل به دل که خیسه چشم من
اشک یعنی با سکوته شب یکی شدن
گریه میکنم به حال و روز بیخودم
اشک یعنی کاش عاشقت نمیشدم
زل زدم به آینه جای چشمتو هنوز
دوست ندارم این عذابو حس کنی یه روز
اشک یعنی وایستادن تو اوج خستگی
درد  قلبه که نمیشه جایی ام بگی
رنگ در پریده بس که منتظر شدم
تو بهم بدی نکردی بد شدم خودم
پرسه میزنم دوباره زیر آسمون
اشک یعنی عطر تو هوایه خونمون ـــــــ