تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

کی مثه تو دلم و شکست
رو دلم رو هرچی که هست
بگو مث تو کی چشماشو بست
بگو کی مثه منه که بمیره برات
تو رو جوری که تو هستی بخواد
شده دیوونه ی  خاطره هات 
چجوری قید این عشق و زدی
چجوری بد شدن و بلدی
حالا که دل بستم تو میخوای
بری جواب دلم رو ندی
میبینی غم تو چشامه نرو
هنوزم عطر تو باهامه نرو
میدونی بی تو نمیشه بمون
همه چی خاطره میشه نرو
این تنهایی منو دیوونه کرده کجایی
تو هنوز توی خاطره هایی
مثه عکسای خوب دوتایی
برگردی کاش به منی که بدون تو اشکاش
داره میریزه گوشه ی چشماش
مثه اون روزا عاشق من باش
یادت نیست میدونم دیگه اسم منو
نداری دیگه حس به منو
هرچی که بود رفتی و دل کندی چه زود
واست آسونه ولی
واسه من ساده نبود