تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

عاشقم عاشق یه دیوونه
 که خودش هم هنوز نمیدونه
وقتی که زل میزنه توو چشام
 انگاری ذهن منو میخونه
نمیشه حسمو بهش بگم نباید از چیزی بو ببره
اگه بفهمه که دوسش دارم 
مطمئنم که این هم میپره
ولی تا کی آخه تنها باشم 
چرا خب هی بریزم تو خودم
منم یه آدم مث همه مگه گناه کردم عاشق شدم
حاضرم هر چی که دارم بدم
 تا فقط قلبمو آروم کنه
یا فقط دستاشو بده به من
بعد خودش حسمو حدس بزنه
تا کی باید صبر کرد قلبم براش تب کرد
جونم براش تب کرد اون که ندیده
تا کی باید هر شب تنهایی عادت کرد
قلبم براش تب کرد اون که ندیده
تا کی باید صبر کرد قلبم براش تب کرد
جونم براش تب کرد اون که ندیده
تا کی باید هر شب تنهایی عادت کرد
قلبم براش تب کرد اون که ندیده
اون تنها عشق زندگیمه خوشـحالی همیشگیمه
عاشق بودن هنر میخواد
 که من عاشق هنرای تجسمیم
میگه به من حسی نداره
 ولی مـــن چرا روش تعصبیم
چرا روش تعصبیم چرا روش تعصبیم تعصبیــــم
 تا کی باید صبر کرد