تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

اومدی تو زندگیم و قسمتم این بوده  لابد
که برام بودن با تو واسه بودنم نفس شد
تو یه آن وتو یه لحظه تو رو دیدم تو رو خواستم
واسه اثبات علاقم با نگاه تو روراستم  ـــــــ 
زندگی با تو قشنگه با تو و عشق تو داشتن  ـــــــ 
نمیشه بی تو بمونم آخه چشمام تو رو    خواستن
وقتی تو نباشی دنیا خالی از هر آرزومه ـــــــ 
زیاده خواه نگاتم که یه  حس ناتمومه ـــــــ 
با تو آسون میشه رد شد
با تو بی معنیه بن بست
عاشق تو قصه ها هم مثل من که دل نمیبست
مثل من کی پی اینه که به نگاه تو بخنده
دل خوش دلخوشیاتم عشق تو چه دلپسنده