تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

فرشته ی ناز کوچولو چشمات قشنگه میدونم
دلم می خواد اینو بدونی به پای چشمات میمونم
عاشقتم همه میدونن تو قلبمی خوب میدونن
مهربونی کن عزیزم تا توی قلبت مهمونم
عسل خانوم دلتنگ شماست 
عسل خانوم شیطون و بلاست
عسل خانوم خوشگل و دلبری
عسل خانوم الهی بمیرم برات
به چشم من خیره نشو پاشو زود حرفی بزن
خاطرخاتم بانوی من به دلم یه سری بزن
برای پیدا کردنتو دنیا رو گشتم
تو عشق زیبای منی دل به تو بستم