تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

دلمو میدم بهت نکنه دلت بره
جفت میشه دلم با دلت اگه دلت پا بده
نبوده دست خودم که عاشق تو شدم
کار دادی دست دلم به تو وصله دلم
تورو میخوام از دست ندم
دلتو بگیرم پس ندم
تو عشق دل و جون منی
نمیذارم بری دل بکنی
تو آسمونا دنبال تو
میگردم ولی رو زمینی
عشقم نمیشه از تو دل کند
نمیشه بی تو موند نه عاشقت بودم هستم
عشقم نمیشه از تو دل کند
نمیشه بی تو موند نه دل میبره چشمات از من
از همه رد شو تا که برسی به منو
با همه بدشو آخه تو بردی دلمو
شدی همه زندگیم تویی دلیل وابستگیم
چی میشه بیای بهم بگی شدی همه ی دلخوشیم
...عشقم نمیشه از تو دل کند