تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

حالا که رفتی و تنها موندی 
جای خالی منو حس کردی
اون موقع است که قدرمو می دونی اون موقع است
که دوست داری برگردی
اون موقع است که یاد من می افتی 
یادمن که بی قرارت بودم
اون موقع یادت می افته شاید با چه 
احساسی کنارت بودم
تورو تا همیشه دوست دارم نرو
  بی تو غصه میشه کارم
شاید باز یه روزی برگردی
  بیای بگی که اشتباه کردی
حالا که رفتی و تنهایت و
 با یکی دوباره قسمت کردی
همیشه ازش خیانت دیدی 
وقتی که بهش محبت کردی
من به یاد چشات برات می خونم 
تا ابد به پای تو می مونم
این دل و بازم برات می شـکونم 
تا بیای بگی باهات می مونم
اخه با تو زندگی شیرینه 
هرچی می گی به دلم میـشینه
باورم نمیشه با من سردی 
تنها آرزوم اینه برگردی   ــــــ     ــــــ       ــــــ