تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

دل تیک تاک ساعت ازت پره
زمان مثل من از دلت دلخوره
لج ساعتو دیگه تو در نیار
نیار
تو میدونی حال دلم بده
خب به تار دلم نت غم نده
نمک رو دل زخمی من نزار
نزار
دوست دارم
دوست دارم
دوست دارم چرا نمیـتونی باشی کنارم
آخه توئی همه دارو ندارم بگو دوست دارمت
من دوست دارم تورو رو چشمام میزارم
از جای خالی تو بیـزارم بگو دوست دارمت
دوست دارم
دوست دارم
درک دوری تو غیر ممکنه
منو بد جوری دیوونه میکنه
تو این حال بدم واسه من بمون
بمون
منو تنها نزار با این دلهره
مثل یه خوره جونمو میخوره
حس خواستنو از تو چشام بخون
بخون
دوست دارم
دوست دارم
دوست دارم