تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دست رو قلبت بذار بگو مال منی
تو فقط توو جهان ایده آل منی
کاش میشد با دلم مهربون شی ی کم
کاشکی میشد ی بار در گوشت بگم
(دوست دارم دوست دارم 
دوست دارم دوست دارم
تو تموم رفتارات کوچیکترین کارات جذابیت داره
من واسم توو این دنیا احساس تو تنها اهمیت داره
دل من تنهات نمیذاره
(دوست دارم دوست دارم 
دوست دارم دوست دارم)۲
بگو دوسم داری بگی حظ می کنم
بخوایی اخلاقمم من عوض میکنم
زندگیمو میدم پای این آرزو
من گوشم با تویه آره عشقم بگو
(دوست دارم دوست دارم 
دوست دارم دوست دارم