تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

یه دنیا اگه آرزو توو دله همه آرزوم چتر دستاته و
توو این شهر بارون دلم تنگته
  میدونم تو میـفهمی حال منو
چقد حال من فرق داره ببین 
توو این لحظه هایی که سمتت میام
همین که تو باور کنی کافیه 
من از دنیا جز تو چی آخه بخوام
اگه دعوتم کردی به شهر عشق ...
 اجابت کن این دل پریشونیو
حواسم توو این روزا پرت تویه ـــــ
تو یادم بده رسم مجـنونیو
شکـستم توو این لحظه ها توو خودم
 من از من به سمت تو راهی شدم
شاید سخته جبرانشم
 اما ببخش اگه بنده ی رو سیاهی شدم