تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

ای وای از این دل دیوونه 
از دست این زمونه حرفای عاشقونه
ای وای تویی که بهارم از اینکه تورو دارم
 تو عشق موندگارم
تا دنیا دنیاست من با حال خوش باهاتم 
من عاشق آرامش توی اون چشماتم
تا دنیا دنیاست من بدون تو میمیرم
 تو هر کجا باشی به عشق تو اسیـرم
منو ببخش اگه همش بهت میگم دوست دارم
 دوست دارم دوست دارم
منو ببخش اونکه فقط نبیـنمش 
کم میارم کم میارم
تو کنارمی و حالم با تو دیدنی ترینه 
اعتماد تورو دارم حس خوشبختی همینه
من وجودمو نمیخوام اگه عاشقت نباشه 
تو نباشی من میمیرم به خدا این انتـهاشه
تا دنیا دنیاست من با حال خوش باهاتم
 من عاشق آرامش توی اون چشـماتم
تا دنیا دنیاست من بدون تو میمیرم 
تو هر کجا باشی به عشق تو اسـیرم