تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

اگه هر لحظه تو رو می خوام 
 اگه دیوونه و مجـنونم
اگه از عشق تو لبریزم ـــــ 
اگه حالمو نمی دونم ـــــ
اگه هر لحظه توی چشـمات دارم
 عاشقونه می گردم
واسه بودن کنار تو 
 دنبال بهونه می گردم
من عاشق و مجنونم
  روز و شب پریـشونم
از عشق تو دیوونـه ام 
حالمو نمی دونم
من عاشق و مجنونم
روز و شب پریشونم
عاشقونه می خونم 
از عشق تو دیوونه ام
من به لبخند تو محتاجم 
من به چشمای تو مدیونم
من به عشق تو گرفتـارم 
 دیگه حالمو نمی دونم
من برای بودن با تو 
 همه زندگیمو بخشیدم
اونقدر عاشقم نمی دونی 
 واسه ی تو جونمو می دم
من عاشق و مجنونم
  روز و شب پریـشونم
از عشق تو دیوونه ام 
حالمو نمی دونم
من عاشق و مجنونم 
روز و شب پریـشونم
عاشقونه می خونم 
از عشق تو دیوونه ام