تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

بشین کنارم...باتو یه حرفی دارم
دیگه نمیشه این علاقه رو به روم نیارم
آخه چیکار کنم تا تو بفهمی بیقرارم
میخوام دوتامون،تو این خیابون،
بریم تو بـارون
دیدی چیکار با این دل کردی
منو عاقل کردی چی میخوای از جون دلم
دورت بگردم عشقم قدمات رو
چشمم قدرتو میدونه دلم
تو منو میشناسی منه احساسی
منه بد عاااادت
پریشونم میدونی نمیـتونم نبینم
حتی تورو یک ساعت
دیدی چیکار با این دل کردی
منو عاقل کردی چی میخوای از جون دلـم
دورت بگردم عشقم قدمات رو
چشمم قدرتو میدونه دلم