تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

شبه تاریکه چقده غم دارم 
من که تو این بازی خطا نکردم
توی این کوچه کی یاد تو داره
  اومد و امشب هوا تو کردم
نور شبهامی مث سایه تو همرامی 
خودت نشونه فردامی تویی که پا به پامی
حسو حال این روزامو به تو مدیونم
 تویی که بیشتر از جونم میخوام باهاش بمونم
بی تو من گیجم یه عابر تنها 
دستو پا لرزون پیاده به هرجا
بی تو یک عمرم برام ی لحـظس 
با تو این شعر مثل یه قصـس
حسم با تو فوق العادس 
دلبستن به تو خیلی سادس
معلومه بهت احساس دارم
 ارزومه که تو باشی کنارم
یه چیزایی گفتنی نیست از چشمامون خونـدنی نیس
مگه میشه بدون تو بمونم
 بی تو پایانه بی تو تمومم
نور شبهامی مث سایه تو همرامی 
خودت نشونه فردامی تویی که پا به پامی
حسو حال این روزامو به تو مدیونم
 تویی که بیشتر از جونم میخوام باهاش بمونم