تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دیدی که با گریه من بغض دلم وا نمیشه
شرح پریـشونی من . تو قصه پیـدا نمیشه
من توی دنـیای دیگه . اون دل تو جای دیگه
با تو یه دیوونه میشم . بی تو یه رسوای دیگه
فرصت زندگیم نیست پشت درای بسته
پر زدن آرزومه با این پرای بسته
من اگه بی تو باشم . کار دلم تمومه
از تو میخاوم بپرسم ــــــ . راه فرار کدومه؟
میدونی شکسته است دل من
به غم تو بسته است دل من
پر زدن آرزوم شده ــــــ
عشق میتونه این پنجره ها رو وا کنه
وای اگه دل پر بکشه ــــــ .
 با تو بیاد منو تو قفس رها کنه
سر میزاری رو قـلبم . میشمری ضربه هاشو
دل تپش از تو داره . حس میکنی وفاشو
حس میکنی چه خسته ام پشت درای بسته