تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

تنها که میشی با من زیر یه آسمون ستاره
 پر میکشه
دل من برای تو دوباره
چشم تو با دل من همیشه کار تازه داره تند میشه
نفسامو بلا سرم میاره
پاره پاره قلبم عاشق بیچاره قلبم چه بیقراره قلبم
آخه همش تو انتظاره قلبم نگو سر کاره قلبم
نگو دوست نداره قلبم دست خودش نیست
وقتی با تو راه میرم بارون میگیره دل من بی تو آسون میمیره
میمیرم واسه تو نفسم میگیره
با تو همه چی قشنگ میشه رنگ چشماتو
من همش دیوونه بازی میکنم
 تا تو شبیه خودم شی
یکم عاشقم شی