تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

دلبر آی دیوونه چشمات مهربونه
ماه آسمونه صورت قشنگت
رفتی توی قلبم پر زد قصه و غم
دورتو بگردم با دل یه رنگت
وصله ی جونی تو درد و درمونی)
پای قول هاتم هر دو نمیمونی
عشق جون و دلیه این دل داغـونی
محرم رازم بال پروازم
2x(عشق و دیوونگیه بی حد و اندازم
عطری شد هوامو مست کردی چشامو بسـتی
دست و پامو با خنده ی ساده
یارم ای نگارم بردی اختیارم کردی
بیقرارم دلبریت زیاده
... وصله ی جونی تو درد و درمونی