تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Eb

دیروز که گذشت امروزو ببین 
امیـدت به خـدا باشه
دیگه غصه نخور فردا روشـنه 
امیـدت به خدا باشه
از لطف الهی همه جا عطر محبت
پیچیده دوباره سال جدیـده
هر دعای خیره دعا کن توی این
لحظه ها برسی به آرزوت آره عیده
دعا کن واسه اون که دلش
 از بدی های زندگی سوخـته
اون مادری که یه عمریه واسه عزیزش
چشم به در دوخته
مگه نمیدونی عیده مگه نمیدونی عیده
تو دل تک تک هر کـدوم از ما پر عشق و امیـده
مگه نمیدونی عیده مگه نمیدونی عیده
از برکت دستای خدای مهربون روزی رسیـده
احساس من اینه تقدیر همیـنه
تو این سال جدید پر بشه 
از مهر و محـبت تو دلاتون
حالا همه یک صدا بخونین صد سال به این سال ها
قدر این روزا رو خوب بدونـــین صد سال
 به این سال ها
... مگه نمیدونی عیده