تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

خالیه جای تو بستم پر و بال تو
که نری من دورت باشم بگردم
تو دلت میخواست بری گم شدی توو این شبا
از کجا پیدات کنم کجا دنبالت بگردم
دیوونم کردی تو آخه چیو آتیش میزنی
هرچقدر دور میشی بازم تو بهم نزدیک تری
با تو آخه دیگه عقلم از تووی این سر پرید
مث بادو مث بارون رفتی سریع
خالیه جای تو پیشم من میـترسم تا ابد
طاقت نیارم
عالیه اگه تو باشی
من به این دوری دیگه اصلا عادت ندارم