تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

چجوری میتونم دل بکنم ازت
دل من واسه تو پر میزنه فقط
جات هنوز توی این قلب منه فقط فقط  تا ابد
هنوزم همونم آدمه همیشم
بیخیال تو و عشق تو نمیشم
با خودم هی میگم برمیگردی پیشم یه روز یه روز
رفتی و منم بعد از تو  همه رو تو میبینم
جوری شده تو بیـداری  خواب تورو میـبینم
فکرشو میکردی انقدر  من عاشق تو بشم
یه دیوونه میـخواستی تو   آره خود خودشم
با تو چقدر کنار اومدم   با تو دیوونه بار اومدم
تو نمیدونی دلتنگتم   تو نمیدونی ریختم به هم
با تو چقدر کنار اومدم   با تو دیوونه بار  اومدم
تو نمیدیدی عشق منو خوب بلد بودی دل کنـدنو
رفتی و منم بعد از تو   همه رو تو میبـینم
جوری شده تو بیداری  خواب تورو میبینم
فکرشو میکردی انقدر  من عاشق تو بشم
یه دیوونه میـخواستی تو   آره خود خودشم