تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Ab

شروعش مهم نیست؛ ادامه ا‌ش مهمه
مهم اینه دستت، تو دستم بمونه…
تو هر حس و حالی توی هر خیالی؛ یه چیزی منو باز
به تو میرسونه
شروعش مهم نیست ادامش مهمه
مهم اینه؛ بیشتر کنارت بمونم
تو عشقی برام و واسه من مهمه
مهم شم برات و مهم هم بمونم!
اوهو اووو
به حواست بگو      خیلی باشه! حیفه بین ما یکی تنها
شه
به دلم حق بده بی‌ تابت شد؛ با تو حسم به خودم
ثابت شد
به حواست بگو خیلی باشه! حیفه بین ما یکی تنها
شه
به دلم حق بده بی‌ تابت شد؛ با تو حسم به خودم
ثابت شد
زندگی رو زیر و رو کن؛
یه حال خوب و آرزو کن
تا انقد علاقه بین هر دومونه…
چشاتو فقط با خودم، روبرو کن
اوهو اووو      ــــــ
دست تو نباشه خالیه دستام ؛
بی تو اینجا با خودم تنهام
می‌دونی که من به جز تو؛
هیشکیو نمیخـوام      ـــــــ