تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

همه حرفام ، راجع به توی لعنتی. لجـبازه
بیا پیشم باش ، پیش من خوبه بهت میـسازه
چشمامو ، میبندم حس میکنم رو ابـرام
تو باشی ، همه چی جوره جوره توو دنـیام
با تو رو ابـرام
ذره ذره ذره دلم رفت ، واسه روی ماهت
چیکه چیکه چیکه آب شد ، قلبم از نگاهت
دونه دونه دونه ی حرفات ، اون همه لوندی
بخند خیلی قشنگ میخنـدی
ذره ذره ذره دلم رفت ، واسه روی ماهت
چیکه چیکه چیکه آب شد ، قلبم از نگاهت
دونه دونه دونه ی حرفات ، اون همه لوندی
بخند خیلی قشنگ میخـندی
تو با من بگردی بهت خوش میگذره
آره یه جوری که یادت نره
امتحان کن یه ذره
من اصاً بد تو خودت رامم کن
با چشات خامم کن
همونی که دوس دارم شو
ذره ذره ذره دلم رفت ، واسه روی ماهت
چیکه چیکه چیکه آب شد ، قلبم از نگاهت
دونه دونه دونه ی حرفات ، اون همه لوندی
بخند خیلی قشنگ میخنـدی