تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

بی تو زنده بودن من یه درصد احتمالش نبودت
زنده بودنم رو هر لحظه میکشه به چالش
با دیدنم دیگه دلت عوض نمیشه حالش
نبودم دیگه برات مهم نیس
  نه ی روز و نه یه سالش
زندگی من بود ولی برخلاف حدسیاتم
رفتو چیزی باقی نذاشتش از علائم حیاتم
اونکه میگفت همیشه توو سختیا باهامه
کجاست الان ببینه چه بغضی توو صدامه
داره میگذره با فکرش همه شبانه روزم
دیوونه نمیدونه چقد دلواپس شم هنوزم
هنوز دلم باهاشه هنوزم میخوام که باشه
نمیگه پشیمونه ولی میـدونم که از خداشه
ندیدنش سخته برام باز یادم میاد خاطره هام
حس من هنوز همونه ولی نمیخوام بدونه
اومدنش آرزوم شده دیگه طاقتم تموم شده
دنبال ی اتفاقم کاش خودش بیاد سراغم