تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

عشق یعنی
عشق یعنی همین که تو باشی نگارم
خستم از این دنیا ولی با تو ارومم
عشق یعنی همین که ما برنامه داریم
بگذریم از تموم کارایی که   داریم
عشق یعنی بهونه عشق یعنی حسی
که به اون داری و میخایش رسـمی
وقتی بارونه دستاشو  بگیری
وقتی ارومه همه دنـیام چه خوبی
صد بارم برگرده زمان من میخامش
هر جا میره میاد باهاشم میـپامش
میدونه رویای شبام تو چشماشه
میدونم اگه بخاد میتونه عاشقم باشه