تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

همه شهر تاره تو چشمام  چقد خاطره جامونده
چقد هم اسم تو اینجاس  تو این تهران وامونده
همه شهر تاره تو چشمام   رو گونم جای بارونه
چرا خوشحالی از دوری  این که درد دوتامونه
عجب موندی سر حرفاتو قولاتو
قرارامون دمت گرم
بازم چک میکنی عکسامو تو 
تنهاییات وقتی ولت کرد
عجب رو بازی کردی با منو قلبم
عزیزم خیلی ممنونم
خیلی ممنونم از این دنیایی که
ساختی برام عشق مغرورم
چقد شب بی تو سر کردم
صدا بوقا منو کر کرد  چقد چراغو رد کردم
مسیرو اشتباه رفتم  تموم لحظه هامو من
به یادت زندگی کردم درست جایی شکستم که
من احساس غرور کردم  عجب موندی تکرار