تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

دیوونه وار بیمارشم دیوونه ی دیدارشم
آرامشم تنها تویی تو خواهشم
با تو زمینگیره زمان انگار تمامی 
جهان چشمای تو ست
دنیای من رویای توست
بازم غروب میکوبه تو قلبم یاد تو
تو سکوتی من فریاد تو عشق تو تا زنده ام با منه
این خاطره از کل عمرم جالب تره
نه نمیشه از یادم بره  تا وقتی که قلبم میزنه
نیستی ولی حس میکنم انگار
یجورایی تو هم هستی هنوز 
با حسم همدستی هنوز دورم ولی نزدیکتم 
نزدیکترین دورم که کم دوستت نداشت
تنها شدو تنهات نذاشت
بازم غروب میکوبه تو قلبم یاد تو