تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D

یادم نمیره بوی عطری که واست
  خریدم اون روز برفی
به جز اسم تو رو لبای من 
اون روزا نبود دیگه حرفی
یادمه اون روز دستاتو آروم گذاشتی
توی دستای من
گفتی بهترین روزای زندگی یعنی روزای باتو بودن
سوز برف دستاتو می لرزوند
  اما گرم گرم بود دل تو
اون روز هیچ کسی تو خیابون نبود
 به جز قلب من و تو
یادمه اون روز تو ازم پرسیدی 
تا کی عاشقم میـمونی
منم میگفتم همیشه عاشقم خودت اینو میدونی
اون روزا زود گذشت حالا بین ما فاصله زیاده
میخوام که بدونم کیه که قلبشو به قلب تو داده
حالا من به عشقت میرم تو اون خیابون و میـشینم
میخوام که بدونی بعد این همه سال عاشق ترینم