تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

نرو صبر کن منو درک کن بعد رفتنت تنم پر الکل
به این فکر کن که من شدم آلودت 
 نرو لعنتی دلم پیشت جا موند بد
یه روز حسامون بهم نزدیک بود
 نرو لعنتی داری میشی از کی دور
میخوای من نباشم باشه حرفی نی
من همونم یه روزی براش جنگیدی
با خاطراتت شد خیس رو گونم 
  اون یادمن نیس میدونم
میخواستم تورو مث جونم بودی همه حس خوبم
ی نقاشی ازت توقاب عکس
رفتیو نذاشتی اصلا جای بحث
تو این اتاق تاریک تو فکرتم
  کاش میموندی که دوباره بت بگم
چقدر آروم شب وقتی پیش منی
همه زندگیم تویی میشه نری
خیره بودم رو تکستات نان استوپ
 قفل عکسات بودم تا خود صبح
همه چی باعث میشه ب تو فک کنم
  ۲4میخوام گوشیمو چک کنم
بم تکست بده لعنتی ببین من 
 جای خالیتو به هیچ کسی نمی دم
نرو نروبس کن نه بزار باشیم دست تو دست
 میخوام تورو بغلم بگیرم هر طور هست
بیا به داد من برس تو بشکن این طلسم
 بگو ک داری هنو به این دیوونه حس
دستامو ببین بی تو یخ زدن
شاید آروم بشم با تو حرف زدم
میدونم زیاد بودی ازسرم 
 آره ایندفعه دیگه مقصرم
کاشکی بودی میکردم موتو بو
  دیوونه میشم تو اتاق سوتوکور
هنوز مث قدیم وقتی شب میشه
  نمیتونم دل بکنم از پیشت
میخوام بدم بره هرچی داشتم
فقط یه صبح دیگه با تو بیدارشم
اون لجبازیات همه از عمد بود
 همین باعث شد بشیم ازهم دور
جوری فازگرفتی رو من حس بد
 نشد دیگه بشیم ما بازم مث قبل
رفتیو دیگه شده ازت دلم پر 
 دارم دیوونه میشم دیگه ولم کن
نرو همون جایی ک خودت ب من میگقتی نرو 
 تو مگه همونی نبودی ک میخواستی منو
بیا نزار دور بشیم بردار این فاصله رو 
منو تو ایم میمونیم فقط واسه همو
بی تو چت زدن همه دیگه اینجا رومن 
 نمیخوام اصن بی تو دیگه هیچ جارو من
واسه اون روزامون الان تنگ شده دلم 
 الان حستو ب من خب سرد شده یکم