تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

دلم حال تو که دوباره همونه
قدر منو تو رو آخه کی می دونه
درست وقتی باید بمونه اون میره
غیر من کی می تونه دستتو بگیره
دلم آدما رو چجوری شناختی
خسته نباشی دلم این همه باختی
بیا بغلم حالا دل دیونه
اونم که مثل همه باهات نمی مونه
چی سرمون اومده باز
درد دل من و تو اشتباست
یکی دیگه تو دلشه دلم
درست همونی که دل من می خواست
دلم الان وقت عاشق شدن نیست
که این عاشقی واسه هر دوی ما ریسکه
همه باهم خودیم تو یکی غریبه
این که از رو نمیری واسم عجیبه
تیکه تیکه می شی نگی که نگفتی
میری می شکنی میای به پام می افتی
پر ترک تن من و تو بسه می مونم
من و غم یه دل شـکسته