تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

آروم توی قلبم نشستی
ای مهربون مرسی که هستی
ای جان که چشماتو به جز من
رو هر کی خاطر خواته بستی
مرسی که هستی
من مطمئنم اونی که دل میگه هستی
با مهربونیت
مرزی که بینه قلبمون بود و شکستی
مرسی که هستی مرسی که هـــــــــــسـتی
دنیای منی تو نفس خودمی
دنیای منی همه کس خودمی
تو دلیله زنده موندنم تو این دنیایی
تو بهم بخشیدی یه زندگیه رویایی
دنیای منی تو نفس خودمی
دنیای منی همه کس خودمی
تو دلیل زنده موندنم تو این دنیایی
تو بهم بخشیدی یه زندگیه رویایی
یه فرشته رو زمینه
ای خدا اونی که میخواستم همینه
این فرشته مهربونه
کل عشقم کل قلبم واسه اونه
بی بهونه عاشقونه
پای خوبی و بد دلم می مونه
تویه غمها پیشم نشستی
ای فرشته مرسی که هستی
دنیای منی تو نفس خودمی
دنیای منی همه کس خودمی
تو دلیل زنده موندنم تو این دنیایی
تو بهم بخشیدی یه زندگیه رویایی
دنیای منی تو نفسه خودمی
دنیای منی همه کسه خودمی
تو دلیله زنده موندنم تو این دنیایی
تو بهم بخشیدی یه زندگیه رویایی