تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

خوش به حال
اون که تو رو داره بعد من
کنار تو کم نمیاره قد من
همه ی سعیمو کردم
همه چی ایده آلت شه
اما تو خواستی برم
خواستی دلم بیخیالت شه
مث یه برگ خشکیده م که از شاخه افتاده
فاصله مون از هم زیاده
پاییز تنها یادگاریه از تو
چی مونده از اولین برخورد
دلتنگیام آواره
پاییز منو تو خواب خودت حبس کن
روزا و شبامو برعکس کن
فرقی واسم نداره
رد پاهامو باد ساده پاک میکنه
ذهن تو خاطراتمون خاک میکنه
تبریک من برای این شروع تازه ته
خوشحالم که خیالت راحته