تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

غروب شد و دوباره باز  هوای تو زد به سرم
من موندم و خیال تو  با این دل دربدرم
غروب شد و بازم دلم  به فکرته به یادته
نگاه بی قرار من   تو حسرت نگاهته
خسته شدم از این  همه تنهایی و نبودنت
منتظر تو موندن و  هیچ وقت تو رو ندیدنت
خسته شدم از این  همه آوارگی دربدری
به دنبال تو بودن و  از تو نبودن خبری
به جون تو خسته شدم خسته و در مونده شدم
روزای عمر من همه  بدون تو هدر شدن
بخاطر نبودنت همگی بی ثمر شدن
بیا این دو روز باقیـمونده عمرمو
بزار کنار تو باشم تمومش کن عذابمو