تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

می دونی چی منو خیلی می ترسونه
 اینکه فکر می کنی آسونه
هر دفعه بشکنی قلبمو توی دیوونه
یه روزی میرسه هر چقدم بخوام
  نمی تونم با تو راه بیام
عشق تو سنگینی می کنه روی شونه هام
دست بردار عشقم این مردم حـساسن
مارو تو این شهر بی هم نمیشـناسن
دست بردار عشق من از این همه دوری
عاشق تر میشن هر چی تو مغروری
من و تو خوب شروع کرده بودیم یه روز
بگو که یادته اون روزا رو هنوز
اینو هر کسی ندونه تو خوب می دونی
من واسه داشتنت هر کاری کردمو
بهتر از هر کسی می دونی دردمو
نذار من کم بیارم باید بمونی