تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

 نمیشه با تو بد شد نمیشه باتو سرد شد 
 تو رو میبینم و آشوب میشم
دلیل زنـدگیمی ته دیوونگیمی
بدم با دیدن تو خوب میشم
حسودی میکنم حتی به اون شال رو موهات
به عطر اون لباست که همیشه هست همرات
برام لبخند بزن که بیـقراری هام زیاده
منم اون که تو رو به همه کس ترجیح داده
اومدی با دلم یکی شدی
اومدی دلیل زندگیم شدی
یکی یدونم شدی بهونه ام
با تو بریدم من از همه
نباشی روزای من جهنمه
شدی آروم آروم عزیز تر از این جونـم
نمیشه نمیشه دستات از دستام جدا شه
محاله یه روزی عشقمون از هم بـپاشه
تو مثل یه معجزه برام پر از امیـــدی
چه خوبه توو روزای بدم از راه       رسیدی