تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

خسته و تنها پای پیاده
منتظر موندم خیره به جاده   اما نیومد
به اشک چشمام به دل سادم
به آرزوهام قسمش  دادم   اما نیومد
قسمش دادم اما نیومد
گریه افتادم اما نیومد
داره میسوزه زخمای شونه م
پرن از بارون چشمای خونم   چشمای خونم
شاید از ابرا خبر آوردن
غصه ها یک شب بی صدا مردن     بی صدا مردن
حالا که بغضم گره شو وا کرد
زیر این بارون میشه دعا کرد
حالا که بغضم گره شو وا کرد
زیر این بارون میشه دعا کرد
خداجون بگو چجوری میشه این مشکل و حل کرد
بگو که کجای قصه میشه خورشیدو بغل  کرد
دوست دارم ستاره هارو از توو آسمون بچینم
توو نگاه مهربونت روی ماهشو ببینم