تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

آدم عاشق که میشه دیگه اون آدم سابق نمیشه
تا چشماشو میبینه هی دستپاچه میشه
 انگاری میزنه به سرش عاقل نمیشه
میدونی عاشق میشی 
مثه یه توهم جلو چشاته و دیوونه میشی
تو که میدونی هیشکی مثه من 
نمیتونست آرومت کنه میدونی هیشکی
لعنت به اون که الان ماهته 
لعنت به تو زیبای بی عاطفه
لعنت به اونی که تو به خاطرش منو یادت نمیاد
گفتی نمیذاری کسی توی دلت جامو بگیره
لعنت به اون که بعد من میتونه دستاتو بگیره
رفتی نمیدونی هنوز قلبم نگران تو میشه
لعنت به  هر کی بعد من عاشق چشمای تو میشه