تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دارم دق می کنم ، تحمل ندارم
دیگه خسته شدم ، دارم کم میارم
دلم تنگ شده و دیگه نا ندارم
همش فکر توام ، همش بی قرارم
دیگه اشکی برام نمونده که بخوام
برات گریه کنم ، فدای تو چشام
دلم داره واسه تو پرپر می زنه
تو رفتی و هنوز خیالت با منه
بدون تو کجا برم ـــــ ، کنار کی بشینم
تو چشمای کی خیره شم خودم رو توش ببینم 
تو که نیستی به کی بگم چشاشو روم نبنده
به کی بگم  یکم   نازم کنه که بم نخنده
بدونه تو با کی حرف بزنم دردت به جونم
تو این دنیا به عشق کی به شوق کی بمونم
به جونه چشمات از تموم این زندگی سیرم
تو که نیستی همش  آرزو می کنم بمیـرم