تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

عشقمون اندازه ی همدیگه نیست
این میون تکلیف ما دوتا چیه
اون که باید پا بذاره رو دلش
اون که میمونه تک و تنها کیه
من که هستم با تمام بودنم 
با تمام بودنت پیشم بمون
عشقمون اندازه ی همدیگه نیست
خیلی راهه از زمین تا آسـمون
از شب تاریک تنهایی من
 رد شدی مثل  عبور صاعقه
از من طوفانی آرامش بگیر
 کم نمیزاره کسی که عاشقه من که هستم