تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

تو دیگه حواس
نمی ذاری واسه دلی که رو هواس
ساده می گه دوست داره و بی اداس
دلی که عاشق می شه بی سر و صداااس
حواست کجاست
با منه دلت منم اونی که واسش میزنه دلت
منم اون تیکه اخر پازلت
یه دریایی منم گمم تو ساحلت
من‌ اگه عجیبه رفتارم و معلوم نی اصن کارم
تو بـفهم چمه
فقط تو بلدی حالم و من جز تو كیو دارم
تو بفـهم چـمه
من اگه بهونه میگیرم و زود از كوره در میرم
تو بفهم چمه
بعضی وقتا از همه سیرم از این آدما دلگیرم
تو بـفهم چـمه
هیچی جذابیتش دائمی نیست
ولی تو همیشه جـذابی برام
هر دفعه كه غرق زیـباییت می شم ـــــ
عاشقونه تر میشه حال و هوام
من‌ اگه عجیبه رفتارم و معلوم نی اصن کارم
تو بفـهم چمه
فقط تو بلدی حالم و من جز تو كیو دارم
تو بفـهم چـمه
من اگه بهونه میگیرم و زود از كوره در میرم
تو بفـهم چمه
بعضی وقتا از همه سیرم از این آدما دلگیرم
تو بفـهم چـمه