تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

یه وقـتایی لازمه بشی از همه دور
بری یه جایی که نباشه حتی یه لکه نور
یه وقـتایی مجبوری بزنی به بیخیالی
اونکه عاشقش بودی رفته 
و مجبوری بگی نیس خیالی  باشه نیس خیالی
اصلا بیخیال شبایی که فقط
 رو شونه ی تو خوابم میبرد
تو میخندیدی و دلم می مرد
 اما تو یادت رفت کی واست میمرد
باشه فرض میکنیم اصن نبودم تو شبای تو
بیست چهاری پیشم نبودیو
 قفل نبودم رو چشای تو
باشه فرض میکنیم منم یه غریبه مث همه
آره خیالی نی ، با اینکه ، این فرضای الکی رو مخمه
اصلا بیخیال شبایی که فقط
 رو شونه ی تو خوابم میبرد
تو میخندیدی و دلم می مرد 
اما تو یادت رفت کی واست میمرد